Menu
Nye muligheder med XBRL

Hurtigere indlæsning af regnskabsrapporter

Ny teknologi kaldet XBRL gør indlæsning af regnskaber markant hurtigere. Vi offentligører nu regnskaberne blot dagen efter, at de er blevet offentlighjort hos Erhvervsstyrelsen. Det er 20 dage hurtigere end hvad I er vant til.

HVAD ER XBRL?

En speciel it-teknisk standard for finansiel information. XBRL står for eXtensible Business Reporting Language . 90% af alle danske virksomheder indrapporterer i dag deres årsregnskab via XBRL til Erhvervsstyrelsen. Indberetningen af danske årsregnskaber er dermed databaseret og fuldt automatiseret. Det er en del af den e-strategi, som den danske regering har vedtaget: i 2015 skal 80% af al kommunikation mellem borgere og stat foregå elektronisk og datamæssigt. Den udvikling følger Bisnode op på.

HVAD BETYDER DET FOR OS I BISNODE?

Vi tager ansvar for data i eget hus – dvs. at vi selv står for udvikling og kontrol af hele XBRL indlæsningen til vores database. Vi vil gerne kunne reagere og agere hurtigt i tilfælde af ændringer i lovgivning eller ændringer i daglige leveringer fra offentlige styrelser eller andre kilder.   

Det er de såkaldte klasse B-selskaber,  der indlæses direkte nu. Det er regnskaber fra små og mellemstore virksomheder, som udgør langt den største gruppe af danske virksomheder med regnskabspligt.  Det nye dataformat giver umiddelbare besparelser på ressourcer. De anvendes nu på at sikre, at den høje kvalitet i vores data følger  med over i den nye løsning.  Den unikke og efterspurgte opdeling af revisor-anmærkninger i kategorier, som oprindeligt er udviklet af Bisnode,  er bevaret og ført med over i den nye løsning.

Læs også: Sådan arbejder Bisnode med XBRL


HVILKE MULIGHEDER GIVER DET DIG SOM KUNDE?

Helt nye og andre layouts end vi leverer i dag – mere moderne og fremtidssikret. 

Nye sæt af nøgletal tilpasset kundens eksisterende forretnings-layout og flere forskellige views på samme data

Produktudvikling og nye data features

Understøtte analytics og data-drevne beslutninger

Big Data og Smart Data. Bedre grundlag for datadrevne forretningsbeslutninger hos vores kunder.

90% af ustrukturerede data i markedet udnyttes ikke i dag

Vi kan hjælpe vores kunder i processen med at kombinere strukturerede data med ustrukturerede data eller med at kombinere forretningsinterne data med Bisnode data.

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode