Menu
Pressemeddelelse

God indikator for dansk økonomi: Transportbranchen på rette vej mod bedre kreditværdighed

Der er gang i hjulene i den danske transport- og godshåndteringsbranche og forretningen trives. Det er en god temperaturmåler på, at det går godt for dansk økonomi, da der er flere varer, der handles og transporteres fra A til B. Danske virksomheder oplevede en generel forbedring i kreditværdigheden i årets første seks måneder samtidig med, at antallet af konkurser er faldet, det viser en ny analyse fra kreditvurderingsbureauet Bisnode.

7. august 2014 Når det går godt i Transport- og godshåndteringsbranchen er det ofte en indikation på, at det også generelt går godt for dansk erhvervsliv. Dette positive tegn bekræftes i den seneste analyse af danske virksomheders kreditværdighed fra kreditvurderingsbureauet Bisnode. Her fremgår det, at Transport- og godshåndteringsbranchen – sammen med Fremstillingsvirksomhederne, Råstofindustrien og Bygge og anlægsvirksomhederne – hører til de brancher, der er stærkest repræsenteret blandt de mest kreditværdige virksomheder, også kaldet de AAA-ratede virksomheder. Særligt Transport og godshåndteringsbranchen og Fremstillingsindustrien har oplevet en stigning på knap 3 % i forhold til året før i andelen af AAA-ratede virksomheder.

Analysen er gode tegn for den samlede danske økonomi ifølge Martin Stabell, Risk Management Specialist hos Bisnode:

"Vi har nu et klart og positivt billede af årets første seks måneder, der viser, at det går støt og roligt fremad for danske virksomheders kreditværdighed. Selvom juni måned ikke har budt på de store ændringer i forhold til forrige måned, så er det generelle billede på de danske virksomheders kreditværdighed næsten lige så positivt og lyst, som det sommervejr de seneste uger har budt på i Danmark", siger Martin Stabell.

I løbet af årets første seks måneder oplevede danske virksomheder en generel forbedring i kreditværdigheden, og juni måned bød isoleret set ligeledes på en mindre forbedring i kreditværdigheden i dansk erhvervsliv. I de enkelte rating kategorier steg andelen af AA-ratede og AAA-ratede virksomheder lidt i juni måned. Tilsammen repræsenterer disse to bedste rating kategorier 39,1 % af alle ratede virksomheder, og andelen er steget fra 36,8 % året før. De A-ratede virksomheder udgør 35,8 %. I den anden ende af skalaen faldt den samlede andel af B og C-ratede virksomheder, hvor det er vanskeligt at opnå kredit, med 1,3 procentpoint til 25,2 % i forhold til året før.

Juni måned bød isoleret set kun på mindre ændringer i det samlede billede for danske virksomheders kreditværdighed, men samlet set over de seneste seks måneder kravler kreditværdigheden i dansk erhvervsliv støt og roligt opad. Samtidig er antallet af konkurser også faldet i juni måned, og sammenlignet med samme måned året før, er der sket et samlet fald på 36 %. Dermed har langt de fleste brancher haft færre virksomheder, der måtte dreje nøglen om. Analysen bekræfter dermed billedet af, at dansk erhvervsliv er inde i en positiv udvikling.

Transport- og godshåndtering og Fremstillingsvirksomhed skiller sig ud blandt brancherne

I den øvre ende af skalaen er Råstofudvinding, Fremstillingsvirksomhed samt Bygge- og anlægsvirksomhed fortsat de brancher, der er stærkest repræsenteret blandt de mest kreditværdige virksomheder. Dertil kommer, at særligt Transport og godshåndteringsbranchen sammen med Fremstillingsindustrien har oplevet en af de højeste tilgange af AAA-ratede virksomheder.

Martin Stabell, Risk Management Specialist hos Bisnode, udtaler:

"Transport og godshåndteringsbranchen er den branche, der har oplevet en af de højeste tilgange af kreditværdige virksomheder i juni måned, og lige efter dem kommer Fremstillingsvirksomhederne. Når det går godt for Transport- og godshåndteringsbranchen er det ofte en indikation på, at der også i overført betydning er gang i hjulene i resten af dansk erhvervsliv, og det positive billede bekræftes i vores analyse af årets første seks måneder."

De samlede tal for dansk erhvervsliv ser altså gode ud, men inden for de forskellige brancher ses dog fortsat brancher, der ligger med en relativt høj andel af C-ratede virksomheder. Således var der en lille stigning inden for brancherne Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed samt inden for Kultur, forlystelser og sport i forhold til sidste år i den mest risikofyldte rating kategori, hvorimod alle øvrige brancher har oplevet et fald i andelen af C-ratede virksomheder.

Download

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode