Menu
Pressemeddelse

September oplevede et fald i konkurser

I september måned oplevede danske virksomheder i alt 336 konkurser, hvilket svarer til et fald på 11% sammenlignet med samme måned sidste år. Særligt byggebranchen samt virksomheder med administrative ydelser bidrager til det faldende antal konkurser, viser en ny analyse fra Bisnode.

Antallet af konkurser i september måned er 11% lavere end den samme måned året før, hvor der var 378 konkurser. Niveauet for det samlede antal konkurser er dermed faldet sammenlignet med de forgående år. I absolutte tal kan september måned dog ikke matche de flotte tal fra august måned, hvor antallet af konkurser ramte et bundniveau på 171 konkurser. Hvis man imidlertid ser samlet på årets første ni måneder er 2.621 virksomheder gået konkurs, hvilket svarer til et fald på 28% sammenlignet med året før.

Martin Stabell, Risk Management Specialist hos Bisnode, der er Nordens største kreditvurderingsbureau, udtaler om tallene:

”Hvis man sammenligner de absolutte tal for september måned med august måned, så står det klart, at der er sket en stigning i antallet af konkurser på den helt korte bane. Der er imidlertid tale om, at august måneds antal konkurser var meget lavt, og at niveauet nu er kommet tilbage til et mere normalt leje. Hvis man ser det i et større perspektiv ved at sammenligne med september måned sidste år, eller ved at se udviklingen fra januar måned og frem til nu, så vil man i begge tilfælde se, at der er tale om et fald i antallet af konkurser.”

Det faldende antal konkurser kan især tilskrives bygge- og anlægsvirksomhederne samt virksomheder der arbejder med administrative ydelser og hjælpetjenester

På brancheniveau har de fleste brancher oplevet et fald i antallet af konkurser. Dog oplevede Fremstillingsvirksomhederne i september, der ellers har haft et flot år til dato med få insolvente lukninger, en stigning på 21% i antallet af konkurser. De brancher der har bidraget mest til det faldende antal konkurser er Bygge- og anlægsvirksomhed med et fald på 16 % og virksomheder indenfor Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester, der har haft et fald fra 30 til 17 konkurser.

Martin Stabell udtaler om tallene:

”En af de særligt positive nyheder er Bygge- og anlægsvirksomhederne, der har oplevet et markant fald i antallet af konkurser sammenlignet med året før samt virksomheder indenfor Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester, der har oplevet et fald i antallet af konkurser på 43% i september måned sammenlignet med samme måned året før.Omvendt er der sket en stigning i antallet af konkurser i Fremstillingsindustrien fra 24 konkurser i september måned sidste år til 29 konkurser i år. Det er dog for tidligt at sige, om det er en tendens i branchen, idet der alene er tale om en enkelt måned med stigning i konkursniveauet.”

Om Bisnode

Bisnode er Nordens største leverandør af kredit- og forretningsinformation på erhverv og privatpersoner. Informationen bruges til kreditvurdering, risikostyring samt til salgs- og marketingtiltag. Bisnode kreditvurderingssystem AAA er en statistisk ekspertmodel, som hjælper virksomheder med at undgå kredittab. Kreditvurderingen er et udtryk for sandsynligheden for, at en given virksomhed kommer i betalingsproblemer.  Læs mere på: www.bisnode.com.

For mere information kontakt:

Martin Stabell

Titel: Risk Management Specialist

Tlf.: 2677 4540

E-mail: martin.stabell@bisnode.dk

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode