Menu
Pressemeddelelse

Disse brancher er mest kreditværdige

De tunge industribrancher er blandt de mest solide og kreditværdige brancher i Danmark. En ny undersøgelse fra Bisnode viser, at der er klart flest AAA-ratede virksomheder inden for fremstillingsvirksomhed og råstofudvinding. I den anden ende af listen ligger til gengæld hotel- og restaurationsbranchen, som ikke bare har en lav andel af kreditværdige virksomheder, men også har klart flest virksomheder med en C-rating.

Overordnet set viser analysen, at danske virksomheder er mere kreditværdige nu end for et år siden. Ved udgangen af 2015 blev 77,5 pct. af danske virksomheder vurderet til mindst en A-rating, hvilket er en stigning på 2 pct.-point siden slutningen af 2014. Også andelen af virksomheder som får topkarakteren AAA er steget, fra 7,9 pct. i 2014 til 8,6 pct. ved udgangen af 2015.

Martin Stabell, Risk Management Specialist hos Bisnode, der er Nordens største leverandør af kredit- og forretningsinformation, har følgende kommentar til tallene:

På trods af et begyndende opsving i 2015, befinder dansk økonomi sig stadig i en usikker periode. Derfor er det positivt at se, at virksomhedernes underliggende forretning og soliditet, som danner udgangspunktet for kreditvurderingerne, stadig er stærk og faktisk forbedret fra 2014 til 2015. Det viser, at danske virksomheder har et godt fundament at bygge deres fremtidige vækst på.”

Traditionelle brancher har det godt

 Traditionelle brancher som fremstillingsindustri, transportbranchen og bygge- og anlægsbranchen har tidligere oplevet svigtende vækst og blev hårdt ramt af bl.a. finanskrisen. Men Bisnodes nye analyse viser, at der faktisk er mange stærke virksomheder i disse brancher. Hele 20,5 pct. af virksomhederne i fremstillingsindustrien får således topkarakteren AAA, hvilket er en stigning på 1,2 pct.-point fra 2014. Ligeledes er andelen af AAA-ratede virksomheder øget i henholdsvis transportbranchen (1,6 pct.-point op til 14,9 pct.) og bygge- og anlægsbranchen (1,5 pct.-point op til 15,5 pct.).

Råstofudvindingsbranchen har oplevet et fald på 2,8 pct.-point, men har dog stadig den næsthøjeste andel AAA-ratede virksomheder, 19,6 pct.
Martin Stabell, Risk Management Specialist hos Bisnode, udtaler:

”Ud fra tallene kan det tydeligt ses, at dansk økonomi stadig er dybt afhængig af, at de mere traditionelle brancher klarer sig godt. Heldigvis er netop disse brancher inde i en stabil fremgang, hvor andelen af solide virksomheder med en høj kreditværdighed vokser. Det betyder, at virksomhederne får lettere adgang til kapital og nye vækstmuligheder, hvilket igen kan drive væksten fremad.”

hotel- og restaurationsbranchen har det stadig svært

Hotel- og restaurationsbranchen er den branche, som har klart flest virksomheder med den dårligste rating. Hele 32,1 pct. af virksomhederne har således en C-rating, hvilket dog er et mindre fald på 0,9 pct.-point siden 2014. Tilsvarende er andelen af virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen med en AAA-rating steget med 0,9 pct.-point, til 7,2 pct. ved udgangen af 2015.

Der er også en høj andel af virksomheder i branchen for kultur, forlystelser og sport, som har fået en C-rating. 25,8 pct. af virksomhederne har fået dette, hvilket dog er et fald på 1,1 pct.-point siden 2014. Også i denne branche er andelen af virksomheder med en AAA-rating steget, fra 5,6 pct. i 2014 til 5,8 ved udgangen af 2015.

Martin Stabell, Risk Management Specialist hos Bisnode, udtaler:

”Igennem hele 2015 har vi set, hvordan bl.a. hotel- og restaurationsbranchen har haft det svært, og der har ligeledes været et relativt høj antal konkurser i branchen. Noget kunne dog tyde på, at der er luget ud i de dårligst performende virksomheder, i og med at andelen af AAA-ratede virksomheder i branchen er steget og andelen af C-ratede virksomheder er faldet. Det er en indikator på, at de fritids-relaterede brancher kan være klar til ny vækst i 2016.”

Andel AAA-ratede & C-ratede virksomheder på tværs af brancher

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode