Menu
Pressemeddelelse

Danske virksomheder bliver sundere

Dansk økonomi og erhvervsliv ser bedre ud, end det har gjort længe. De seneste forlydender fra Nationalbanken, om at opsvinget er på vej i Danmark, understøttes nu af analyse fra kreditvurderingsbureauet Bisnode. Analysen viser, at de danske virksomheders kreditværdighed er forbedret, mens antallet af konkurser er faldet. Virksomheder inden for kultur, forlystelser og sport halter dog stadig efter, men overordnet set er tallene gode nyheder for dansk økonomi, vurderer Bisnode.

19. maj 2014 Noget tyder på, at dansk erhvervsliv for alvor går mod lysere tider. De positive tendenser, der har været i starten af året for dansk erhvervsliv, er fortsat ind i april måned. Det positive budskab leveres i en analyse af danske virksomheders kreditværdighed fra kreditvurderingsbureauet Bisnode.

April måned bød på et løft i kreditværdigheden for danske virksomheder. Kreditværdighed er en virksomheds forventede evne til at kunne tilbagebetale lån, og i de enkelte rating kategorier steg andelen af AA-ratede og AAA-ratede virksomheder i april måned. Tilsammen repræsenterer disse to bedste rating kategorier 38 procent af alle ratede virksomheder, og andelen er steget fra 36,8 procent året før. I samme periode så vi et fald blandt andelen af A-ratede virksomheder men også et fald i de to risikofyldte rating kategorier C-ratede og B-ratede virksomheder, hvor det er vanskeligt at opnå kredit.

Analysen er gode tegn for den samlede danske økonomi ifølge Martin Stabell, Risk Management Specialist hos Bisnode:

"Det er overordentligt positive tal, vi ser i analysen. Sammenlignet med de senere år, hvor efterveerne fra den økonomiske krise har været udbredte, ses en forbedring på alle parametre. Det er en forbedring, der nu kan ses gennem et længere stykke tid, og derfor er tallene gode nyheder for hele den danske økonomi", siger Martin Stabell.

Højdespringeren var i særdeleshed de AA-ratede virksomheder (Høj kreditværdighed), hvor andelen steg fra 30,8 procent til 39 procent i april måned. Samtidig faldt andelen af C-ratede (Kredit frarådes) fra 16,3 procent til 16,2 procent. Andelen af B-ratede (Kredit mod sikkerhed) faldt ligeledes, og her gik andelen fra 9,8 procent til 9,6 procent. I den bedste rating kategori, AAA-ratede (Højeste Kreditværdighed) var der en fremgang på 0,1 procentpoint til i alt 7 procent af alle virksomheder med rating. Andelen af virksomheder med en A-rating (Kreditværdig) faldt med 0,2 procentpoint til 36 procet. I den anden ende af skalaen er den samlede andel af B og C-ratede faldet med 0,6 procentpoint til 25,9 procent i forhold til sidste år.

Det betyder samlet set, at kreditværdigheden er steget i dansk erhvervsliv. Samtidig er antallet af konkurser også faldet i april måned, og sammenlignet med årets første fire måneder sidste år er der sket et samlet fald på 26 procent. Dermed har langt de fleste brancher haft færre virksomheder, der måtte dreje nøglen om. Analysen bekræfter dermed billedet af, at dansk erhvervsliv oven på en hård økonomisk krise nu går mod lysere tider.

Virksomheder inden for kultur, forlystelser og sport halter stadig efter

De samlede tal for dansk erhvervsliv ser altså gode ud, men inden for de forskellige brancher ses dog fortsat brancher, der ligger med en relativt høj andel af C-ratede virksomheder. Således var der en lille stigning inden for brancherne Kultur, forlystelser og sport i forhold til sidste år i den mest risikofyldte rating kategori, hvorimod der er sket et fald i andelen af C-ratede virksomheder inden for Råstofudvinding, Fast ejendom og Landbrugsindustrien. I den anden ende af skalaen er Råstofudvinding fortsat den branche, der er stærkest repræsenteret blandt de mest kreditværdige virksomheder, og den har fået følgeskab af Fremstillingsbranchen, som har oplevet en af de højeste tilgange af AAA-ratede virksomheder.

Martin Stabell, Risk Management Specialist hos Bisnode, udtaler:

"Råstofudvindingsbranchen klarer sig særdeles godt i vores analyse, og lige efter dem kommer Fremstillingsvirksomhederne og Bygge- og anlægsbranchen. Der er ikke tale om noget jublende opsving endnu, men det er værd at hæfte sig ved, at næsten alle brancher har oplevet en stigning i andelen af AAA-ratede virksomheder. Den overordnede temperaturmåling på de danske virksomheder er derfor meget positiv", siger Martin Stabell.

Download

Kontakter

Bisnode Danmark
Bisnode Danmark

Customer Care
+45 7022 0410
customercare@bisnode.dk

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode