Menu
Navneændringer

Bisnode omorganiserer

Soliditet -> Bisnode Credit;
Greens -> Bisnode Market;
D&B -> Bisnode D&B

Bisnode omorganiserer

Vi ønsker at tydeliggøre at vi i en årerække har været en del af Bisnode koncernen, som er en af Europas førende leverandører af digital erhvervsinformation.

Målet med omorganisationen er at vi ønsker at samle vores kompetencer og skabe et mere ensartet Bisnode, således at vores kunder kan drage fordel af den ekspertise, der findes i hele Bisnode koncernen. Vi er stadig den samme virksomhed, som vores kunder kender fra tidligere, blot med flere muligheder, som vores kunder kan drage nytte af.

Fra og med den 1. marts har følgende enheder skiftet navn:

Soliditet A/S hedder Bisnode Credit A/S

Greens Erhvervsinformation hedder Bisnode Market A/S

D&B A/S hedder Bisnode D&B Danmark A/S

CVR nr. ændres ikke for nogle af selskaberne. Produkter og tjenester som vores kunder køber fra os i dag, vil blive leveret som tidligere. Vores kunder vil opleve at materiale, produkter og hjemmeside bliver ændret, således at det fremover vil blive
branded i de grønne Bisnode farver. Dette er en proces vi sætter i gang den 1.
marts 2013 og som løber henover det næste stykke tid. For Bisnode D&B vil
vores kunder opleve at materiale og hjemmeside vil blive brandet i nye farver
over tid, men hele tiden med det velkendte D&B logo sammen med Bisnode logoet.

Ved at vi nu tilbyder produkter og tjenester under samme Bisnode brand kan vi tydeliggøre vores bredde i totale løsninger til vores kunder. Vi kan tilbyde flere produkter og løsninger samt tilføre yderligere ekspertise, som vores kunder kan have behov for, for at kunne gøre lønsomme og effektive forretninger.

Kontakter

Bisnode
Bisnode

Customer Care
+45 7022 0410
customercare@bisnode.dk

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode