Menu
Pressemeddelelse

Antallet af konkurser stiger i Danmark

I november måned oplevede danske virksomheder i alt 569 konkurser, hvilket er en forholdsvis stor stigning sammenlignet med både oktober og september måned. Men selvom det faktiske antal konkurser nu er steget markant tre måneder i træk, så ligger konkursomfanget i novemeber fortsat 2 pct. lavere end samme måned sidste år, viser en ny analyse fra Bisnode.

Konkursudviklingen viste for trejde måned i træk en stigning i absolutte tal, og kan dermed ikke leve op til sommerens flotte tal. November måned bød på 569 konkurser mod oktober og september måneds 479 og 336 konkurser. Ser man på udviklingen over det seneste år, står det imidlertid klart, at det ikke er usædvanligt for denne tid på året. Martin Stabell, Risk Management Specialist hos Bisnode, der er Nordens største leverandør af kredit- og forretningsinformation, udtaler om tallene:

”Vi ser en stigning i antallet af konkurser for tredje måned i træk, hvilket umiddelbart kan virke bekymrende. Men tallene kan ikke stå alene, de skal ses i en sammenhæng. Hvis vi zoomer ud i et større perspektiv og sammenligner tallene med november måned sidste år, så er der tale om et fald på 2 pct. De høje tal vi ser nu hænger blandt andet sammen med, at november måned traditionelt er en måned med mange konkurser.”

I årets første 11 måneder samlet set er sket et fald i antallet af konkurser på 23 pct. i forhold til den tilsvarende periode i 2013 – og i absolutte tal er der tale om det laveste antal konkurser i fem år. Martin Stabell udtaler:

”Vi oplevet samlet set fortsat et fald i antallet af konkurser i løbet af året, som dog er aftagende sammenlignet med de store fald i antal konkurser vi blandt andet så hen over sommeren. Vi ser det derfor ikke som et tegn på, at dansk økonomi er på vej ud over afgrunden, men snarere at konkursniveaet i Danmark er ved at vende tilbage til et normaliseret leje.”

Landbruget og ejendomsbranchen viser gode takter i november måned

Vender vi blikket mod konkursudviklingen i erhvervslivets forskellige brancher, så er det i landbruget og i ejendomsbranchen, de gode takter for november findes. Landbruget har været udfordret af faldende priser, men oplever nu et fald i antallet af konkurser. Ligeledes har ejendomsbranchen oplevet et fald på 41 pct. i antallet af konkurser fra 27 til 16 konkurser sammenlignet med november måned sidste år.

”Konkurstallet for landbruget, som er trængt på indtjeningen grundet faldende priser, var imødeset med en vis spænding. Landbruget klarede sig ikke desto mindre bedre i november måned sammenlignet med sidste år. Antallet af konkurser faldt således fra 11 til 7, hvilket svarer til et fald på 36 pct. Dog skal man være opmærksom på, at konkurser typisk først indtræder med mange måneders forsinkelse efter de økonomiske problemer er opstået”, siger Martin Stabell.

Hotel- og restaurationsbranchen oplevede en lille stigning i antallet af konkurser på 6 pct. Ligeledes oplevede bygge- og anlægsbranchen en svag stigning i antallet af konkurser på 1 pct., hvilket dog ifølge Martin Stabell mest af alt tyder på, at bygge- og anlægsbranchen er ved at nå et stabilt niveau, efter flere år med forholdsvis høje konkurstal. 

Om Bisnode
Bisnode er Nordens største leverandør af kredit- og forretningsinformation på erhverv og privatpersoner. Informationen bruges til kreditvurdering, risikostyring samt til salgs- og marketingtiltag. Bisnode kreditvurderingssystem AAA er en statistisk ekspertmodel, som hjælper virksomheder med at undgå kredittab. Kreditvurderingen er et udtryk for sandsynligheden for, at en given virksomhed kommer i betalingsproblemer. Læs mere på: www.bisnode.com .

For mere information kontakt:

Martin Stabell

Titel: Risk Management Specialist
Tlf.: 2677 4540
E-mail: martin.stabell@bisnode.dk 

Kontakter

Bisnode
Bisnode

Customer Care
+45 7022 0410
customercare@bisnode.dk

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode