Menu
Analyse

Analyse af danske virksomheders kreditværdighed for september 2013

Resume

Ultimo august 2013 var der en svag stigning i andelen af C-ratede virksomheder (Kredit frarådes) siden ultimo juli 2013 fra 16,8 % til 16,9 % af den samlede virksomhedsmasse

Andelen af B-ratede virksomheder (Kredit mod sikkerhed) var uændret på 10,2 %. De seneste måneders fald er således stoppet.

Andelen af A-ratede virksomheder (Kreditværdig) udgjorde ultimo august 37,5 % af den samlede virksomhedsmasse, hvilket svarer til et marginalt fald på 0,1 procent point siden ultimo juli 2013.

I august 2013 udgjorde andelen af AA- og AAA-ratede virksomheder (Høj og højeste kreditværdighed) tilsammen 35,4 % af den samlede virksomhedsmasse, hvilket er uændret siden sidste måned.

Antallet af konkurser falder fortsat og nåede ned på 331 i august måned. Den positive tendens fortsætter således, og vi ser for anden måned i træk det laveste antal konkurser de sidste 5 år.

Sammenlignet med august sidste år, hvor antallet af konkurser var 400, ser vi et fald på 17 %.

Danske virksomheders forrentningsevne, målt på afkastningsgraden, steg fra 2,9 % i 2011 til 4 % i 2012, hvilket må siges at være en klar forbedring. En langt overvejende del af alle hovedbrancher har oplevet en fremgang i afkastgraden, som ligeledes har været støt stigende siden 2009.

 

Læs hele analysen her.

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode