Menu
Analyse

Analyse af danske virksomheders kreditværdighed for august 2013

Resume

Ultimo juli 2013 var andelen af C-ratede virksomheder (Kredit frarådes) uændret siden maj 2013 på 16,8 % af den samlede virksomhedsmasse1.

Andelen af B-ratede virksomheder (Kredit mod sikkerhed) faldt fra 10,6 % i maj til er 10,2 % i juli. Det er et fald for anden måned i træk.

Andelen af A-ratede virksomheder (Kreditværdig) udgjorde ultimo juli 37,7 % af den samlede virksomhedsmasse hvilket svarer til et fald på 1,2 procent point siden maj 2013.

I juli 2013 udgjorde andelen af AA- og AAA-ratede virksomheder (Høj og højeste kreditværdighed) tilsammen 35,4 % af den samlede virksomhedsmasse. Andelen af virksomheder i de to kategorier har således oplevet en fortsat stigning og ligger 5,2 procent point over andelen i juli 2012.

Antallet af konkurser faldt for anden måned i træk til 377. Det er det laveste antal i juli måned de sidste 5 år og svarer til et fald på 6 % sammenlignet med juli 2012, hvor antallet af konkurser var 400. Der har desuden været en faldende tendens hen over 2013.

Danske virksomheders forrentningsevne steg fra 2,9 % i 2011 til 4 % i 2012, hvilket må siges at være en klar forbedring. En langt overvejende del af alle hovedbrancher har oplevet en fremgang i afkastgraden, som ligeledes har været støt stigende siden 2009.

 

Læs hele analysen her.

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode