Menu
Analyse

Danske virksomheders kreditværdighed Januar 2015

2014 sluttede med et generelt løft i Kreditværdigheden indenfor dansk erhvervsliv.

21 jan, 2015

RESUME 

Ved årets udgang udgjorde andelen af AA-ratede (Høj kreditværdighed) og AAA-ratede virksomheder (Højeste kreditværdighed) tilsammen 40,3 % hvilket er en stigning på 3,6 procentpoint fra starten af året. I løbet af 2014 faldt den samlede andel af virksomheder med C-rating (Kredit frarådes) og B-rating (Kredit mod sikkerhed) med 2,1 procentpoint til 24,4 % af alle virksomheder.

Alle brancher oplevede en stigning i andelen af AAA ratede virksomheder, og de tre brancher der har klaret sig bedst målt på tilvækst i AAA-ratede, er Råstofudvinding, Fremstillingsvirksomhed og Transport og godshåndtering.

KONKURSERNE

Konkurserne faldt i december måned, og 2014 sluttede med i alt 4.019 konkurser hvilket er 22 % lavere end året før. De store fald vi har set i starten af året er dog aftaget, og konkurserne er ved at finde et mere stabilt niveau.

FORVENTNINGER TIL 2015

Med den forbedrede kreditværdigheden ved udgangen af 2014, forventes et fortsat svagt fald i konkurserne i 2015.

Den lave rente og faldet i olieprisen giver udsigt til økonomisk fremgang i 2015, og en nylig gennemgang af danske virksomheders regnskaber viser, at virksomhederne har fået bedre styr på omkostningerne, og således er klar til profitabel vækst.

Det forventes at kreditværdigheden blandt danske virksomheder vil udvikle sig positivt i løbet af 2015. Der er dog risici som skal iagttages, herunder situationen i Ukraine samt et scenarie med økonomisk opbremsning i det øvrige Europa.  

Læs mere om Bisnodes AAA Rating skala og de danske virksomheders kreditværdighed ved at åbne pdf'en nedenfor.

Kontakter

Bisnode
Bisnode

Customer Care
+45 7022 0410
customercare@bisnode.dk

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode