Menu
Analyse

Analyse af danske virksomheders kreditværdighed for oktober 2013

Resume

Ultimo september 2013 var der et svagt fald i andelen af C-ratede virksomheder (Kredit frarådes) siden ultimo august 2013 fra 16,9 % til 16,8 % af den samlede virksomhedsmasse.

Andelen af B-ratede virksomheder (Kredit mod sikkerhed) oplevede et svagt fald fra 10,2 % til 10,1 %. De seneste måneders fald er således fortsat.

Andelen af A-ratede virksomheder (Kreditværdig) udgjorde ultimo september 37,5 % af den samlede virksomhedsmasse, hvilket svarer til et marginalt fald på 0,2 procent point siden ultimo august 2013.

I september 2013 udgjorde andelen af AA- og AAA-ratede virksomheder (Høj og højeste kreditværdighed) tilsammen 35,8 % af den samlede virksomhedsmasse, hvilket er en stigning på 0,4 procent point siden sidste måned.

Antallet af konkurser i september måned var 378, og det er en stigning i forhold til august. Sæsonkorrigeret er der dog tale om et fald, da der traditionelt er flere konkurser i september end august, og vi ser ligeledes et fald i forhold til samme måned sidste år. De positive takter vi så hen over sommeren er således fortsat.

Danske virksomheders forrentningsevne, målt på afkastningsgraden, steg fra 2,9 % i 2011 til 4 % i 2012, hvilket må siges at være en klar forbedring. En langt overvejende del af alle hovedbrancher har oplevet en fremgang i afkastgraden, som ligeledes har været støt stigende siden 2009.

 

Læs hele analysen her.

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode