Menu
Analyse

Analyse af danske virksomheders kreditværdighed for november 2013

Resume

Faldet i C-ratede virksomheder (Kredit frarådes) fortsatte i oktober måned, og er nede på 16,7 % af den samlede virksomhedsmasse.

Andelen af B-ratede virksomheder (Kredit mod sikkerhed) er ligeledes faldet siden september måned, og udgør nu 10 % af den samlede virksomhedsmasse.

Andelen af A-ratede virksomheder (Kreditværdig) udgjorde ultimo oktober 37,1 % af den samlede virksomhedsmasse, hvilket svarer til et fald på 0,4 procent point siden ultimo september 2013.

I oktober steg således både de AA- og AAA-ratede virksomheder (Høj og højeste kreditværdighed), og de udgør tilsammen 36,2 % af den samlede virksomhedsmasse. Det svarer til en stigning på 0,8 procent point siden udgangen af september måned.

De seneste måneders fald i antallet af konkurser er stoppet, og oktober måned bød på en stigning på 7 % sammenlignet med samme måned sidste år.

 

Læs hele analysen her

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode